Profil společnosti

Společnost Profi Elektro s.r.o. byla založena v roce 2013 sloučením dvou firem s bezmála desetiletými zkušenostmi v oborech elektroinstalací, zámečnictví, montážní strojní údržby a stavebnictví. Pro naší dynamicky se rozvíjející společnost je hlavním postojem, profesionální přístup a vysoká úroveň naší práce. Jsme silným a spolehlivým partnerem pro naše zákazníky, zaměstnance a dodavatele. Firma disponuje silným a profesionálně zdatným managementem, velkým počtem kvalitních pracovníků různých profesí, kompletním technickým a materiálním vybavením, což dává záruku kvalitní a rychlé realizace i těch nejsložitějších staveb. Firma realizuje stavby převážně vlastními silami, pouze na speciální dodávky využívá spolupráci renomovaných firem.

Zázemí společnosti

Firma disponuje vlastní zámečnickou dílnou, která jí umožňuje realizovat rozhodující operace: Výroba svařenců, operace obrábění, opravy převodovek a převodových systémů, povrchové úpravy. Firma disponuje vlastní elektro dílnou, která umožňuje výrobu: rozvaděčů, kompletace elektro zařízení.

Předmět podnikání

  • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
  • Výroba strojů a zařízení
  • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Údržba motorových vozidel a jeho příslušenství

Elektroinstalace

elektro-pruh

Zajistíme pro Vás profesionální montáže a dodávky elektro instalace bez omezení napětí, v prostorechprůmyslových, bytových, s nebezpečím výbuchu, drážních, báňských včetně projekce a revize.

VN, NN

elektro-pruh

Zajišťujeme projekt, dodávky materiálu a montáže technologických celků pro průmyslové podniky, dodávky automatizovaných systémů, výrobu rozváděčů, průmyslové a bytové rozvody včetně dokumentace a revize.

Provádíme:

Poskytování služeb jako TDI Investora, projektová činnost bez omezení napětí, znalecké posudky a audity, revize elektromontážní práce nn, vn, montáž a opravy, výroba rozvaděčů, montáž koncovek a spojek, ekologická likvidace elektroodpadu, návrh – montáž a regulace, realizace automatizace technologií, měření EMC.

EZS, EPS, CCTV

elektro-pruh

Vypracujeme Vám projekt na míru, který připravíme přesně dle Vašich požadavků a potřeb. Následně provedeme montáž a poskytneme servis těchto systémů. Sledování výrobních areálů, komerčních objektů, výrobních provozů fotovoltaických elektráren, ploch parkovišť, monitoring pohybu vozidel a osob v areálu.

Provádíme:

Projektová činnost, audity, revize, připojení na PCO, montáž,opravy, servis, přístupové systémy – el. brány a závory.

Výstavba a servis FVE

elektro-pruh

Výstavba:

Kompletní realizaci výstavby FVE na klíč. Vypracování projektu, podání žádosti, zajištění licence a připojení, kompletní dodávka systému včetně montáže, revize.

fotovoltanikaServis a údržba:

Komplexní péče o solární elektrárny v ČR, pravidelná údržba, online monitoring, reporting na ERU, pojištění, revize, fakturace, termovizní snímání FV panelů, záruční a pozáruční servis, mytí panelů, sekání trávy, odklízení sněhu.

Dále provádíme:

Měření termokamerou, audity FVE, dodávky monitorovacích systémů FVE a celkové servisní služby FVE. Měření jalových složek. Výroba, montáž kompenzačních a dekompenzačních zařízení.

Protipožární ucpávky

elektro-pruh

Instalujeme protipožární ucpávky všech, typů, prostupů a spár, ve stěnách, stropech. Jako zajištění celkové požární odolnosti pro požadované mezní hodnoty celistvosti a schopnosti žárové izolace u požárně dělících konstrukcí.

Provádíme:

Protipožární ucpávky od výrobců: HILTI, PROMAT, DUNAMENTI. Revize protipožárních ucpávek

Revize elektro

elektro-pruh

Zajišťujeme kompletní servis revizí v oboru elektro, včetně plánování a dohledu nad pravidelnými revizemi. V prostředí s nebezpečím výbuchu – SNV, nízkého a vysokého napětí – NN/VN, hromosvodů, ele. spotřebičů

Provádíme:

Audit revizí, energetické audity, revize protipožárních ucpávek, zajištění vydání odborného stanoviska TIČR výpočet a měření osvětlení, znalecké posudky v oblasti energetiky a elektrotechniky. Jeřáby nad 5000 kg zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg, pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby, regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Kovovýroba

kovovyroba-pruh

Firma disponuje vlastní zámečnickou dílnou, která ji umožňuje realizovat rozhodující dílenské operace: výroba svařenců, operace obrábění, povrchové úpravy, kusovou i seriovou výrobu.

Kovovýroba_pozadí

Dílenské práce

kovovyroba-pruh

Provádíme:

Svařování, kovoobrábění, tryskání, povrchové úpravy – žárové zinkování, nátěry, lakování práškovými hmotami, ochranné i dekorativní, dodávky materiálů – hutní, nerezová ocel, hliník.
Projektová činnost.

Strojní technologie

kovovyroba-pruh

Provádíme:

kompletní montáže výrobních linek a strojů včetně generálních oprav a repasí. Realizujeme montáž celků a jednoúčelových strojů z námi vyrobených dílů nebo dílů dodaných zákazníkem, kompletací výrobních linek včetně dodávky normovaných součástí.

Výroba:

Průmyslových dopravníků, manipulátorů, strojních zařízení, kusových součástek strojů, pomocných konstrukcí.

V průmyslových oblastech:

automobilový, hutní, energetický, potravinářský a zemědělský.

Vzduchotechnika

kovovyroba-pruh

Vypracujeme optimální návrh projektu pro řešení vzduchotechniky, doporučíme nejvhodnější systém, ideální konstrukční řešení včetně měření a regulace. Dodávky pro malé a středně velké provozovny, velkoplošné prostory, výrobní haly, velkokapacitní prostory, bytové prostory a restaurační provozy.

Dodáváme:

Materiál, výroba originálních dílů, montáž, údržba, servis.

Realizace staveb

stavby-pruh

Realizujeme stavby na klíč – bytové, průmyslové, haly z OK včetně opláštění.

Dále provádíme:

Inženýring, přípravné stavební práce – zemní, terénní, výkopové, hloubení základů, inženýrské sítě, rekultivace jádrové vrtání, demolice, úklidové práce, likvidace odpadu.

 

Realizace 2

Sedláčkova Turbína

SETUR je bezlopatková turbína (přesněji bezlopatkový tekutinový stroj). Vynalezl ji Doc. Ing. Miroslav Sedláček, CSc. a Doc. Ing. Stanislav Hostin, Ph.D., vyvinul ji česko-slovenský tým a je patentově chráněna ve vybraných zemích včetně řady evropských. Název je akronynem pro SEdláčkovu TURbínu.

PODÍLÍME SE NA VÝVOJI ODVALOVACÍ TURBÍNY DOC. ING. MIROSLAVA SEDLÁČKA CSC.

PF

V roce 2017 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:
Název projektu: Precesní nízkospádová turbína
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004706

 

Cílem projektu je vývoj nového typu turbíny, která využívá hydrodynamického principu precese pro vyvíjení elektrické energie. Hlavní výhodou takového zařízení je vysoká účinnost pro malé průtoky (řádově desítky a stovky litrů) a malé spády (0,5 – 1,0 m).

 

Projekt řeší problematiku obtížného využití pohybové energie v pomalu tekoucích a málo průtočných tocích, kterých je v ČR a v Evropě velké množství a jejichž využití je bez budování velkých přehradních nádrží velice omezené a problematické. Tím dochází k odtoku vod z území bez možného využití jejich energie pro výrobu elektřiny.

 

V důsledku projektu se očekává zvýšení využití možností pro menší toky lokálního významu a to především ve vazbě na využití obnovitelných zdrojů energie, konkrétně bude docházet ke zvýšenému zastoupení malých vodních elektráren, vhodných především pro lokální využití například jako součást ostrovních systémů.

EU_dotace

Reference

ODBĚRATELÉ ELEKTRO

SIEMENS s.r.o.
SEIMONTs.r.o.
KC-SYSTEM s.r.o.
KZ SYSTEM s.r.o.
TECHNISERV s.r.o.
ACZ Lovosice s.r.o.
Dopravní podnik města Prahy a.s.
ROSS s.r.o.
BLACK & DECKER s.r.o.
METROSTAV s.r.o.
KNAUF INSULATION spol.s.r.o.
ELMATHERM s.r.o.
SKANSKA a.s.
IDEAL STANDARD s.r.o.
SPS servis a programování strojů s.r.o.

ODBĚRATELÉ FOTOVOLTAIKA

APTPOWER a.s.
(FVE Krupka 5MW)
SKANSKA a.s.
(FVE Dubí 3MW)
KONT ENERGO a.s.
(FVE Bžany 2MW)
SEIMONT s.r.o.
(FVE Světec 5MW, FVE Mysliv 3MW)
JITRA-ENERGO s.r.o.

ODBĚRATELÉ KOVOVÝROBA

AGC Flat Glass Czech a.s.
AGC Automotive Czech a.s.
TESASING s.r.o.
OLPE PLUS s.r.o.
OLPE MONTÁŽE s.r.o.
LOVOCHEMIE a.s.
Karlovarské Minerální Vody a.s.
IDEAL STANDARD s.r.o.
KNAUF INSULATION spol. s.r.o.
AGRO Teplice s.r.o.
České Dráhy a.s.
Glanzstoff Bohemia a.s.
SEIMONT s.r.o.
SKANSKA a.s.
REALMONT spol. s.r.o.

ODBĚRATELÉ REALIZACE STAVEB

SKANSKA a.s.
NATURTEP s.r.o.
REALMONT spol s.r.o.

Certifikáty

Profi-Elektro_QMS_CZ[2]Profi-Elektro_QMS_EN

Kontakt

Profi Elektro s.r.o.

Sídlo společnosti:

Máchova 431/21
120 00 Praha 2 – Vinohrady

Provozovna:

Modlany 9
417 13 Modlany

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva